Sarder je ... Što je sarder?

sardermineralni, smeđi kalcedonij. Ukrasni kamen. * * * SARDERSARD, mineral, vrsta kalcedona ( vidi HALZEDON) je smeđa. Ukrasni kamen.

Enciklopedijski rječnik. 2009.