Biografski rječnik

Sarruf Fadlalla Ivanovich je ... Što je Sarlurf Fadlalla Ivanovich?

Sarruf Fadlalla Ivanovich je ... Što je Sarlurf Fadlalla Ivanovich?
Sarruf (Fadlalla Ivanovich) - orijentalist, prirodni Arapski, rođen je u Damasku 1826. od pravoslavnih roditelja. Obrazovano u patrijarhalnim školama Damaska ​​i Jeruzalema. Bio je dragoman u ruskoj duhovnoj misiji u Jeruzalemu, a kasnije je bio predavač na arapskom na Sveučilištu St. Petersburg. Objavio je fototipnu zbirku pisama na arapskom i sastavio gramatiku suvremenog zajedničkog jezika arapskih, uz dodavanje poslovica, izreka, kratkih priča, coupeta, hadisa i pjesama. Umro je u St. Petersburgu. 1902. godine.

Biografski rječnik. 2000.