Biografski rječnik

Sarychev A. Gabriel

Sarychev A. Gabriel - to je ... Što je Sarychev A. Gabriel?
Sarychev (Gabriel A., 1763 - 1831) - hidrografa, admiral, član Odjela Admiraliteta; u godinama 1829. - 1830. upravlja pomorskim ministrom. Objavljeno opis njegova putovanja u Sibir, „Rules of Marine geodeziju” (1804 i 1825), „Dan napominje putovanje preko Baltičkog mora i Finskom zaljevu” (1802-1805) „jedrenje pravci Finski zaljev” (1817); sastavio je atlas Istočnog oceana i prvi ispravni plan Sankt Peterburga; napisao je niz članaka u "Bilješkama hidrografskog odjela".

Biografski rječnik. 2000.