Biografski rječnik

Saveliev Aleksandar S.

Saveliev Aleksandar Stepanovich - i ... Što je Savelyev Aleksandar Stepanovich?
Savelyev (Alexander Stepanovich, 1820-1860) - Profesor fizike na Sveučilištu u Kazan; Napisao sam nekoliko radova na dijelu galvanizam i električne energije, uključujući: „Na fenomena polarizacije u galvanskog spoja” (St. Petersburg, 1845), „Na galvansku vodljivosti tekućina” (Kazan, 1853), i drugi. Zatim se preselio u St. Petersburg, podučavajući u vojnim školama, pod njihovim šefom Rostovtsev.

Biografski rječnik. 2000.