Biografski rječnik

Saveliev Nikolaj

Nikolaj Savelyev - i ... Što je Nikolaj Savelyev?
Savelyev (Nikolaj) - terapeut (rođen 1860. godine). Medicinski fakultet je stekao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Moskvi. Godine 1892. imenovan je nadničarskim kliničkim stanovnikom na Sveučilištu u Varšavi, a iste je godine otišao u inozemstvo radi poboljšanja. Godine 1894. S. je bio izabran za predavača Moskva Sveučilišta u Odjelu za internu medicinu, a od 1898. je profesor na Odsjeku za specijalne patologije i klinici na Sveučilištu Yuryev i direktor sveučilišne klinike. Godine 1904. promaknut je na redovne profesore. Glavni radovi S., „Fiziologija n olfactorii povijesna i eksperimentalna istraživanja u fiziologiji Nervi olfactorii ..” (1892.), „Materijali za pronalaženje vrijednosti glandulae timusa Effect gubljenje na svom toku zaraznih bolesti.” ( „Medicina”, 1895, № 5) „Primjena nekih mehaničkih čimbenika na liječenje želučanih i crijevnih bolesti” ( „liječnički pregled”, vol XLVI.). Sri "Poliklinika Tartu, bivši Dorpat, Sveučilište" (St. George, 1906) i "Rječnik profesora i nastavnika Sveučilišta u Tartu" (St. George, 1903).

Biografski rječnik. 2000.