Biografski rječnik

Savostsky Gerasim Afanasyevich

Savostsky Gerasim Afanasyevich je ... Što je Savostsky Gerasim Afanasyevich?
Savostitsky (Gerasim Afanasievich) glavni je liječnik Bolnice Moskva Mariinsky, poznatog kirurga. Godine 1852. stekao je doktorat na Sveučilištu u Moskvi. Prvi put radio je u kirurškoj klinici profesora Inozemtsova. Naslov operatera, uskoro i opstetričar, te 1863. godine doktorirala je u medicini za doktorsku disertaciju "O liječenju mokraćnih fistula kod žena" na Sveučilištu u Moskvi. Kao privatni docent, predavao je na operaciji na istom sveučilištu. Osnivač Moskovskog kirurškog društva, čiji je predsjednik više puta. Objavio je više od 50 radova u raznim časopisima (za popis pogledajte L. Zmeev, "Ruski liječnici", 2. i 3. izdanje). Osnovan je u bolnicama Mariinsky bolnice. Umro je 1898. godine. A.

Biografski rječnik. 2000.