Biografski rječnik

Savvatie Teixa

Savvaty Teixa je ... Što je savjeta od Taisha?
Savvatii Teixa (u svijetu "Senka" Vasiliev) - jedan od prvih vođa splita; prvi je bio đakon, a zatim postao redovnik. Godine 1660. podnio je tsaru peticiju za "korekciju knjige", optužujući informatore da namjerno iskrivljuju tekst Svetog pisma. Zbog toga je prognan u Kirillo-Belozersky samostan, odakle je 1661. poslao kralju novu, opširniju peticiju koju je tiskao Kozhančikov 1862. godine.

Biografski rječnik. 2000.