Seliger je ... Što je Seliger?

Seligerozero u Rusiji, na Valdai Upland, u regijama Tver i Novgorod. 212 km 2 . Dubina do 24 m. Sastoji se od nekoliko izoliranih plesova. Oko 160 otoka. Turizam. Ribolov. Na Seligeru - gospodinu Ostashkovu. * * * SELIGERSELIGER, jezero na Valdai Uplandu, u regijama Tver i Novgorod. Područje je 212 km 2 . Dubina do 24 m. Sastoji se od nekoliko izoliranih dijelova. Oko 160 otoka. Turizam. Ribolov. Na Seligeru - gradu Ostashkovu ( vidi Ostashkova).

Enciklopedijski rječnik. 2009.