Selivanov je ... Što je Selivanov?
Selivanov - vidi u članku Varakin i Selivanov.

Biografski rječnik. 2000.