Sered je ... Što je Sered?

Zidar u jugoistočnom dijelu Irana. Duljina je oko 400 km, širina je do 200 km, visina je 1500-3000 m (najveća je 4042 m, vulkan Teftana). Planine stepa i polu pustinja. * * * SERHEDSERHED, plato na jugoistoku Irana. Duljina cca. 400 km, širina do 200 km, visina 1500-3000 m (najveći 4042 m, vulkan Teftana). Planine stepa i polu pustinja.

Enciklopedijski rječnik. 2009.