Biografski rječnik

Shafi-Geshtaep Mirza

Shafi-Geshtaep Mirza - je ... Što je Shafi-Geshtaep Mirza?
Shafi-Geshtaep (Mirza, umro 1877) - pisac, rođen mazanderansky; bio je obrazovan u Teheranu, studirao je pravo u Arabiji; U Rusiji je došao 1859. godine kao dio perzijskog veleposlanstva. Godine 1863. g. Imenovan je predavač na perzijskom jeziku na Orijentalnom fakultetu Sveučilišta u St. Petersburgu. Rezultat njegovog učenja i dalje izrađuje druge litografije knjigu: "dictionnare Mofid, persan-arabe-Russe-francais" (St. Petersburg, 1869). Kao stručnjak mazanderanskogo izvorni dijalekt, on je pomogao u istraživanju njegove znatnu pomoć akademika Dorn, koji je, u suradnji s S. Mirza, objavljenom dva pitanja „Beitrage zur Kunntniss der iranischen Sprachen” (St. Petersburg, 1860, i 1866).

Biografski rječnik. 2000.