Enciklopedijski rječnik

Sigida Nadezhda

Sigida Nadezhda - da ... Što je Sigida Nadezhda?

Sigida Nadezhda (1862-1889), narodnitsa. Godine 1885., jedan od organizatora podzemne tiskare u Taganrogu. Godine 1887. osuđen na 8 godina teškog rada. Umrla je nakon tjelesnog kažnjavanja. Njezina smrt - izgovor kKariyskoy tragedija 1889. * * * Sigidov KonstantinovnaSIGIDA Nadezhda Krupskaya (1862-1889), narodnitsa. Godine 1885., jedan od organizatora podzemne tiskare u Taganrogu. Godine 1887. osuđen na 8 godina teškog rada. Umrla je nakon tjelesnog kažnjavanja. Njezina smrt - prigoda za Karijsko tragedije ( vidi Karijsko tragedije.) 1889.

Collegiate Dictionary. 2009.