Enciklopedijski rječnik

Simeon Bog-prijemnik

Simeon Bog-prijemnik - to je ... Što je Bog-prijemnik Simeon?

Bogopriimetssoglasno Simeon Novi zavjet, stariji svećenik, koji je snimljen hramu novorođenče Isusa. * * * Simeon BogopriimetsSIMEON prijemnik od Boga, prema Novom zavjetu, stariji svećenik, koji je preuzeo na hram novorođenog Krista dijete ( cm. Isusa Krista). Memorija u pravoslavnoj crkvi 3 (16) iz veljače, u Katoličkoj - 8. listopada.

Enciklopedijski rječnik. 2009.