Sinan - to je ... Što je Sinan?

Sinan (Sinan) (1489/1490 - 1578 ili 1588.), turskog arhitekta i inženjera. Podizanje palače, mostovi, medreses, ponosan koncentrični kupola džamija (Sulejmanija u Istanbulu, 1550-57; Selimie Edirne, 1569-75) promisliti kreativni dizajn i umjetničke figurativni postizanja bizantske arhitekture. * * * SINANSINAN (Sinan) (1489 ili 1490 do 1578 ili 1588), turski arhitekt i inženjer. Palača, mostovi, madrassahs sija u središtu kupole džamija (Süleymaniye u Istanbulu, 1550-1557, Selimiye u Edirne, 1569-1575).

Enciklopedijski rječnik. 2009.