Sine is ... Što je sinus?

SINUS -a; m. [lat. sinusna zavoja, zakrivljenost] 1. Mat. Trigonometrijska funkcija kuta u pravokutnom trokutu, jednaka omjeru nogu suprotnog kuta s hipotenuzom. 2. Anat. Šupljina, sinus. Sinus limfnih žila. Sindromi mozga. * * * Sine

I

(latinski sinus), jedna od trigonometrijskih funkcija.

II

(anat.), Sinus, udubljenje, šupljina, izbočina, produžetak, dugo zatvoreni kanal (na primjer, venous sinus, karotidni sinus).

Enciklopedijski rječnik. 2009.