Enciklopedijski rječnik

Vadim Sinyavsky Svyatoslavovych

Vadim Sinyavsky Svyatoslavovych - to je ... Što je Vadim Sinyavsky Svyatoslavovych?

Vadim Sinyavsky Svyatoslavovych (1906-1972), novinar, komentator unija radio od 1924. godine, osnivač Nacionalnog školska sportska reportaža. * * * Vadim Sinyavsky SvyatoslavovichSINYaVSKY Vadim Svyatoslavovych (10 kolovoz 1906 - 3. srpnja 1972), ruski novinar, komentator unija radio od 1924. godine, osnivač Nacionalnog školskih športskih izvješćivanja.

Enciklopedijski rječnik. 2009.