Situeu je ... Što je Situe?

Situe (Sitwe ili Akyab), grad u Mianmaru, luka u ušću rijeke. Caladan (Bengalski zaljev), administrativno središte Rakhine područja (Arakan). 108 tisuća stanovnika (1990). Čišćenje riže, pilana, industrija podudaranja. Južno od Situea je proizvodnja nafte. * * * SITUESETTE (Sitwe ili Akyab), grad u Mianmaru, luka u ušću rijeke. Kaladan (Bengal Hall.), Administrativno središte regije. Rakhine (Arakan). 108 tisuća stanovnika (1990). Čišćenje riže, pilana, industrija podudaranja. Južno od Situea je proizvodnja nafte.

Enciklopedijski rječnik. 2009.