Enciklopedijski rječnik

Male Himalaji

Male Himalaji su ... Što su male Himalaje?

Male planine Himalaja na jugu Velikih Himalaja. Duljina je oko 2000 km. Pretežne visine su 3000-3500 m. Duboko su odvojene. Na zapadu - listopadne, na istoku - zimzelene šume, livade. * * * MALIH HIMALAIMAL HIMALAI, planine južno od B. Himalaji. Duljina cca. 2000 km. Pretežne visine su 3000-3500 m. Duboko su odvojene. Na zapadu - listopadne, na istoku - zimzelene šume, livade.

Enciklopedijski rječnik. 2009.