Enciklopedijski rječnik

Natrijeva tiosulfata

Natrijeva tiosulfata - i ... Što je natrijeva tiosulfata?

natrijevog tiosulfata (natrijev hyposulfite) na 2 S ' 2 O 3 bezbojni kristali. To se otapa u vodi. Kristalni Na 2 S ' 2 O 3 · 5H 2 O se koristi u fotografiji kao fixer u tekstilnoj industriji za vezanje ostataka klor nakon izbjeljivanja , u analitičkoj kemiji, medicini. * TIOSULFATNATRIYA natrijeva tiosulfata, Na 2 S ' 2 O 3 bezbojni kristali. To se otapa u vodi. Kristalni Na 2 S ' 2 O 3 · 5H 2 O se koristi u fotografiji kao fixer u tekstilnoj industriji za vezanje ostataka klor nakon izbjeljivanja , u analitičkoj kemiji, medicini. Enciklopedijski rječnik. 2009.