Sodoma je ... Što je Sodoma?
Sod'om (Ezekiel 16:46 , 48, 49, 53, 55, 56) jednako je Sodomu ( vidi ).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.