Biografski rječnik

Alexander Sokolov

Sokolov Aleksandar - to je ... Što je Alexander Sokolov?
Sokolov (Alexander Vasilyevich) - teolog; studirao je na seminaru Tver i Moskovskoj teološkoj akademiji, odakle je diplomirao 1850. godine 1870. godine. - rektor Seminara Tvera. Umro je 1881. godine. Tiskala je knjigu "Sveta, blažena velika vojvoda Mikhail Yaroslavovich Tverskoy" (Tver, 1864).

Biografski rječnik. 2000.