Biografski rječnik

Solsky Khrisanf Petrovich

Solsky Khrisanf Petrovich je ... Što je Solsky Khrysanth Petrovich?
Solsky (Chrisanf Petrovich) - rođen je 1838., studirao je na Sveučilištu u Kijevu; 1863. g. imenovao je učitelja latinskoga jezika u gimnaziji Kursk 1868. godine, inspektor Tambovske gimnazije 1869. godine - inspektor Gimnazije Voronezha; u 1871. - 79 godina. - bio je okružni inspektor u okrugu Vilna; u 1879 - 85 godina. - pomoćni kustos Vilna Distrikta; od 1885. godine - upravitelj obrazovne četvrti Orenburg; Iste je godine imenovan kao povjerenik Odessa obrazovne četvrti.

Biografski rječnik. 2000.