Domaćin je ... Što je domaćin?
(od st. Prikupiti - okupiti) - okupljanje, susret, mnoštvo, mnoštvo (Postanak 50,9, Psalm 81: 1).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.