Sonam - je ... Što je Sonam?
Son'am (1. Samuelova 28: .. 4; 4Tsar 4: 8) (Šunamka cm.) - grad u baštini Jisakarovo sjeverno od Jizreel (u Jošui 19: 18 nazvan Šunema, sadašnji naziv - Sulem ). Avissaga i, mogućnost. je Shulamite (Pjesma 7: 1.) su iz ovog grada. ( cm. Šunamka)

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.