Sarus je ... Što je sarus?

SORUS (od grčke Soros. - hrpa) (od grčkog Soros hrpa.), Grupa nije povezuju sa svakim drugim organima spore stvaraju - sporangiji , koji se nalazi na donjoj strani lišća većine paprati. * * * SORUSSORUS (s grčkih Šoroš -, hrpa), grupa nije povezuju jedni s drugim organima sporogena - sporangiji koji se nalazi na donjoj strani listova većine paprati.

Enciklopedijski rječnik. 2009.