Enciklopedijski rječnik

St. Catharines

St. Catharines je ... Što je St. Catharines?

Sainte Catharines, grad u jugoistočnoj Kanadi, na kanalu Welland, Ontario. 129 tisuća stanovnika (1991.). Strojarstvo, industrija celuloze i papira. Balneološko odmaralište. * * * SAINT-CATARINSSENT-CATARINS (Saint Catharines), grad na jugoistoku Kanade. 129 tisuća stanovnika (1991.). Strojarstvo, industrija celuloze i papira. Balneološko odmaralište.

Enciklopedijski rječnik. 2009.