Enciklopedijski rječnik

St. Petersburg Academy of Arts

St. Petersburg Academy of Arts - je ... Što je St. Petersburg Academy of Arts?

St hudozhestvpreobrazovana Petersburg Academy 1997 s Instituta za slikarstvo, kiparstvo i arhitekturu. IE Repin (vodi priču iz Obrazovne škole osnovane 1757. na Akademiji umjetnosti u St. Petersburgu). On priprema slikare, grafičare, arhitekte, kipare, kritičare umjetnosti. Godine 1998. više od tisuću studenata.

Enciklopedijski rječnik. 2009.