Susakim je ... Što je Susakim?
Susak'im (3Tsar 11: 40; 14 3Tsar: 25; 2Ch 12: 2, 5, 7, 9, ...) - egipatski faraon Shoshenq -1, koji je dao zaštitu Jeroboamu koji je bježao, a zatim, , prema njegovom savjetu, napao je Judu i opljačkao Jeruzalemski hram.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.