Enciklopedijski rječnik

James Joseph Sylvester

James Joseph Sylvester - i ... Što je Sylvester James Joseph?

James Joseph Sylvester (Sylvester) (1814-1897), engleski matematičar, stranih dopisni član Petersburg Academy of Sciences ( 1872). Radovi na algebru, teoriji brojeva, matematičkoj fizici. * * * Sylvestre James DzhozefSILVESTR (Sylvester) James Joseph (1814-1897), engleski matematičar, stranih dopisni član Petersburg Academy of Sciences (1872). Radovi na algebru, teoriji brojeva, matematičkoj fizici.

Enciklopedijski rječnik. 2009.