Enciklopedijski rječnik

Simetrija funkcije vala

Simetrija valne funkcije - je ... Što je simetrija funkcije vala?

Simetrija vala funkcije Ψ funktsiizavisimost val sustavu identičnih čestica preurediti par takvih čestica. Prilikom pomicanja čestica s broj spina Ψ ne mijenja (simetrični), a pola cjelobrojne centrifuge Ψ promjene prijaviti (antisymmetric). * Symmetry vala FUNKTSIISIMMETRIYA wavefunctions ovisnosti o vala funkcije ( cm. wavefunctions) y sustav identičnih čestica ( cm.> Identičnih čestica) preurediti para takvih čestica. Prilikom pomicanja čestica s cjelobrojnog spina y ne mijenja (simetrični), a pola cjelobrojne centrifuge y mijenja se prijaviti (antisymmetric). Enciklopedijski rječnik. 2009.