Tardanak - to ... Što Tardanak?
Tardanak - junak od Altai domorodaca; uključena je u bajke na klasičnoj temi Polifema ili ruske o Likho jednodijelnim. Uloga čudovište-div Elbegen igra ulogu Odiseja ili Ivan Tsarevich, izbjegavajući opasnost koja se kuha i jede - dječaka Tardanak. Priča o Tardanu jedna je od mnogobrojnih varijanti široko rasprostranjene legende o divovskom lyudoedeu. Vidi Verbitskyn "Altaian non-Russi" (stranice 156-157).

Biografski rječnik. 2000.