Biografski rječnik

Tarnowski Hippolyte M.

Tarnowski Hippolyte Mihailoviča - to ... Što Hippolyte M. Tarnowski?
Tarnowski (Hippolyte M., 1833-1899) - ginekolog i porodničar praktičar, nakon što je diplomirao na Sveučilištu u Moskvi 1855. godine, bio je liječnik u St. Petersburgu drugoj obitelji, kad je babica institut (1859-1861), St. Petersburg grad opstetričar. Godine 1869., za njegovu tezu "O mehaničkom liječenju bolesti maternice" (Sankt Peterburg), dodijeljen je stupanj doktora medicine. Zatim je bio pomoćnik direktora Nadezhdinskog opstetrijskog zavoda, a 1898. imenovan je ravnateljem iste ustanove. Uz tezu, Tarnovsky je objavio niz posebnih članaka u medicinskim časopisima.

Biografski rječnik. 2000.