Enciklopedijski rječnik

Stupnja Aginskaya

Aginski korak je ... Koji je stepenište?

Aginskog stepa Transbaikalije, uz rijeku. Aha (pritok rijeke Onon). Duljina je oko 100 km. Visina od 600-900 m. Većina oranica. * * * AGINA STEPYAGINSKAYA STEPPE, u Transbaikaliji, uz rijeku. Aha (pritok rijeke Onon). Duljina cca. 100 km. Visina od 600-900 m. Većina oranica.

Enciklopedijski rječnik. 2009.