Azov Flotila - i ... Što je Azov Flotila?

Azov vojni flotiliyasuschestvovala u travnju i lipnju 1918 ožujak 1920. - lipanj 1921. godine, na čelu borbe protiv njemačkih okupatora, general konvoja brodova P. N. Wrangel. Nedavno stvoren u Velikom Domovinskom ratu, u srpnju 1941. - travnja 1944. djelovao je na azovskom i crnom moru. Na podnožju je formirana dunavska vojna flotila. * * * FLOTILIYAAZOVSKAYA Azov Vojna Flotila je postojala u travnju - lipanj 1918, 1920 ožujak - lipanj 1921, na čelu borbe protiv njemačkih okupatora, flota generala Wrangel. Ponovno je uspostavljena u Velikom Domovinskom ratu; u srpnju 1941. - travnja 1944. djelovao je na azovskim i crnim morima. Na podnožju je formirana dunavska vojna flotila.

Enciklopedijski rječnik. 2009.