Enciklopedijski rječnik

Baikal područje

Regija Baikal je ... Koja je regija Baikal?

Baikalov teritorij, uz jezero Baikal sa zapada i istoka. . Uključuje ridges na moru, Bajkalsko, Khamar-Daban, Ulan-Burgas, Barguzinsky itd Na padinama - u tajga, u Intermountain bazenima - stepske vegetacije. * * * PRIBAYKALEPRIBAYKALE, područje uz jezero. Baikal sa zapada i istoka. Uključuje grebene: Primorsky, Baikal, Khamar-Daban, Ulan-Burgas, Barguzinsky i dr. Na padinama taige, u međuplaninskim bazenima, stepe vegetacije.

Enciklopedijski rječnik. 2009.