Enciklopedijski rječnik

Litavsko vijeće

Litavsko vijeće je ... Što je Litavsko vijeće?

litvanskog Lietuvos sovetsmotri Tariba. * LITVA SOVETLITOVSKY ODBOR vidjeti. Lietuvos Tariba ( cm. Lietuvos Tariba).

Enciklopedijski rječnik. 2009.