Enciklopedijski rječnik

Nabataean kraljevstvo

Nabataean kraljevstvo - to je ... Što je Nabataean kraljevstvo?

Nabataean kraljevstvo (Nabatean) Nabataean stanje (skupina arapskih plemena) na kraju III u. Prije Krista. e. - 106 N. e. na području modernog Jordana. Glavni grad je grad Petra. Rim je osvojio. * * * TSARSTVONABATEYSKOE Nabataean kraljevstvo (Nabatean) Nabataean stanje (skupina arapskih plemena) u kontekstu. 3 in. Prije Krista. e. - 106 N. e. na području modernog Jordana. Glavni grad je grad Petre ( vidi PETRA). Osvojio Rim.

Enciklopedijski rječnik. 2009.