Enciklopedijski rječnik

Poissonova jednadžba

Poissonova jednadžba - to je ... Što je Poissonova jednadžba?

Tip Poissonova uravnenieuravnenie djelomični delta u = f , gdje Δ - Laplace operator. Po prvi put je proučavao S. Poisson. * URAVNENIEPUASSONA Poisson jednadžbi, pojedinačni derivati ​​forme D u = f , gdje je D - Laplacea operator ( cm ' Laplacea operatora.). Proučava S. Poisson ( vidi Poisson Simeon Denis). Enciklopedijski rječnik. 2009.