Slano more je ... Što je Slanog mora?
Sol'enoe m'ore (Br 34 :. 12) - cm.. More je slano.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.