Biografski rječnik

Teofil (svetac, sjećanje na 9. ožujka)

Teofil (svetac, sjećanje na 9. ožujka) - to ... Što je Teofil (svetac, sjećanje na 9. ožujka)?
Teofil (svetac, sjećanje na 9. ožujka) - vidi Teofil (sveci Pravoslavne Crkve.).

Biografski rječnik. 2000.