Biografski rječnik

Timothy Kamenevich Rvovsky

Timothy Kamenevich Rvovsky - to je ... Što je Timothy Kamenevich Rvovsky?
Timoteju (Kamenevich Rvovsky) - Hierodeacon slugana Manastir (na rijeci Mologa). Napisao priču o sedam mudraca (1692), priča o grčkom-slavenski (1684), o početku slavensko-ruski narod i hronika Moskvi zachale.

Biografski rječnik. 2000.