Biografski rječnik

Titlinov Boris

Titlinov Boris - to ... Što Titlinov Boris?
Titlinov (Boris) - pisac, diplomirao St. Petersburgu. teološka akademija. Njegov glavni rad: "Vlada carice Anna Ioannovna u svojim odnosima s poslovima pravoslavne crkve" (Vilna, 1905, magistarski rad).

Biografski rječnik. 2000.