Biografski rječnik

Tsimbalin Konstantin

Tsimbalin Konstantin - i ... Što je Tsimbalin Konstantin?
Tsimbalin (Konstantin Ivanovič, rođen 1807. godine) - basnopisac, diplomirao na Sveučilištu Moskva , Godine 1836. objavio je pet knjiga „bajkama i bajke”, u kojoj je održana djelomično pseudoklasicizmu teoriju i istodobno imitirali Krylov.

Biografski rječnik. 2000.