Terpentin je ... Što je terpentin?

SKYPIDAR -a (-y); m. Bezbojna ili žućkasta tekućina s oštrom mirisom, dobivena destilacijom smole od crnogoričnih stabala; terpentinsko ulje. (koristi se u medicini, industriji lakova i lakova, itd.). Miris terpentina. Ublažite pacijenta terpentinom. Ulje s terpentinom. Miriše terpentinom. * * * terpentin pentin ulje, bezbojna tekućina s iglom. Složena smjesa ugljikovodika, uglavnom terpena. Dobiveni uglavnom od gume (tzv. Terpentinski terpentin), 153-160 ° C, gustoća 0, 86 g / cm 3 . Otapalo lakova i boja, sirovina za proizvodnju kamfora, terpineola, itd. * SKIPIDARSKIPIDAR (terpentinski ulje), bezbojna tekućina s iglom. Složena smjesa ugljikovodika, uglavnom terpena. Dobiveni uglavnom od gume (tzv terpentinski terpentin), gusti, t kip 153-180 oko C. 0, 86 g / cm 3 . Otapalo lakova i boja, sirovina za proizvodnju kamfora, terpineola itd. Enciklopedijski rječnik. 2009.