Biografski rječnik

Korpe Vladimir Maksimović

Korpe Vladimir Maksimović - to ... Što kantu Vladimir Maksimović?
Vladimir Vedrov - povjesničar (1824 - 1892). Po završetku studija na Fakultetu povijesti i filologije u St. Petersburgu. Sveučilište za tezu: "Život atenskog oligarha kritike" (St. Petersburg, 1848.), magistrirao. Kasnije nije bio profesor povijesti na Sveučilištu u Kazanu, cenzor u Moskvi i St. Petersburgu. Još se sramota "Kampanja atenskih na Siciliju i opsadu Sirakuze" (St. Petersburg, 1857) i niz članaka u zborniku Moskovskog arheološkog društva.

Biografski rječnik. 2000.