Biografski rječnik

Vysokovich Vladimir K.

Vysokovich Vladimir K. - to ... Što Vysokovich Vladimir K.?
Vysokovich, Vladimir K. - ugledni ruski patolog i bakteriolog (1854-1912). Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Kharkovu i odmah otišao u kavkaski kazališni rat s Turskom. Nakon što je tri godine bio vojni liječnik, obranio je doktorsku disertaciju: "O bolesti krvnih žila sifilisom"; Zatim je poslao u inozemstvo, gdje je proizvedena izvanredan rad: „Na akutne endokarditisa” (u Horta) i „Sudbina mikroorganizama ubrizgava u krv” (iz Flügge). Vraćajući se u Kharkov pomogao je organizirati bakteriološku ustanovu Kharkovskog medicinskog društva. Se liječi u sanatoriju u Gorbersdorfe (Silesia), koja se bavi proučavanjem tuberkuloze i škrofula ( „patološka anatomija škrofula”). Od 1889. g. Bio je profesor patološke anatomije na Sveučilištu u Kijevu. Tu je osnovao patoanomatički institut i organizirao degeneraciju bakteriološkog instituta Pasteur. Nakon poslovnom putovanju u Indiju u 1897. na čelu ruske ekspedicije na studij kugu Vysokovich nastao kao najviše nadležnog epidemiologa, iskustvo od kojih je više od jedanput pribjegao ruske vlade s pojavom unutar carstva kuge i kolere. Napisao je do 30 radova, uključujući kratki udžbenik patološke anatomije. F. Chistovich.

Biografski rječnik. 2000.