Biografski rječnik

Velfl Hugh F. (woelffl)

Velfl Hugh F. (woelffl) - to je ... Što je Velfl Hugh F. (Woelffl)?
Velfl (Hugh F. woelffl) - Profesor S.-Peterburg konzervatorij. Rođen 1844. godine u Dresdenu, umro je 1888. u Sankt Peterburgu. Nakon toga, Welfl je bio ravnatelj glazbene škole St.Petersburg. Kao profesor klavira, nije bio vrlo iskusan. Od njegovih studenata stajao je mlad Gollyday, kasnije učenik A. G. Rubinsteina.

Biografski rječnik. 2000.