Biografski rječnik

Zhuravsky Martianus Vikentievich

Zhuravsky Martianus Vikentievich - to ... Što Zhuravsky Martianus Vikentievich?
Zhuravsky Martianus Vikentievich -. Fiziolog (rođen 1848. godine) bio je profesor Kharkiv i Varšavi veterinarskog instituta. objavio niz radova za najveći dio fiziologije polju ( „oko loma”, „na djelovanje interkostalnog mišića”, „Pasivne i aktivne faze kretanja konja” i drugi.).

leksikon. 2000.